Remedial Teaching

Sinds 2001 is er een landelijk ‘protocol leesproblemen en dyslexie’, waarmee stapje voor stapje steeds meer basisscholen gaan werken. Al halverwege groep 3 weet een leerkracht meestal welke kinderen achterblijven met lezen. Als het kind na een half jaar intensieve begeleiding binnen de school zijn achterstand niet heeft ingehaald, kan dat aanleiding zijn om extern hulp te gaan zoeken, bijvoorbeeld bij een remedial teacher. De RT-er zoekt dan uit welke problemen met lezen en spelling het kind heeft en hoe het kind hier het beste bij geholpen kan worden. Vervolgens wordt er dan door de RT-er een persoonlijk handelingsplan voor het kind gemaakt. Het doel van de behandeling is het kind weer plezier in leren te geven en (een) geschikte behandelingsmethode(n) te vinden, die helpt om dat plezier te bezorgen.

Kinderen die bij een RT-er komen, hebben vaak al heel wat leesfrustratie en faalangst opgebouwd. Er wordt gestart met wat ze kunnen en laten ze kleine stapjes maken, zodat ze succeservaringen krijgen. Ze krijgen dan weer zelfvertrouwen en zien dat ze niet dom zijn.

Dyslexie verdwijnt niet door behandeling, maar kinderen gaan vaak wél een heel stuk vooruit waardoor ze goed kunnen functioneren binnen het reguliere onderwijs. De automatiseringsproblemen blijven bestaan. Dat komt vooral naar voren als kinderen meerdere taken tegelijk onder tijdsdruk moeten uitvoeren. Dyslecten zullen altijd meer moeten nadenken bij het lezen en spellen dan anderen.

 

Hélène Bouwens is sinds 2005 remedial teacher, gespecialiseerd in Methode de Haan en aangesloten bij abcTaal.
Ze heeft in april 2006 een eigen praktijk opgericht, Spellbound RT, maar helpt leerlingen voornamelijk op hun eigen school. De afgelopen jaren heeft ze zich ook nog andere behandelingsmethodes eigengemaakt, zoals ‘taal in blokjes’ en ‘ik leer anders’.

Methode de Haan

abcTaal.nl

Klank en kleur (taal in blokjes)

Ik leer anders