Methode de Haan

Methode de Haan is een analytische taalmethode, die speciaal ontwikkeld is voor dyslecten en die uitgaat van de letternamen van het alfabet.

Als een kind leert lezen en schrijven, dan leert het de klanken van de gesproken taal in geschreven taal herkennen. De gesproken taal is vertrouwd en de geschreven taal is nieuw. Wat doet het kind dat vanuit zichzelf woorden leert lezen? Het maakt gebruik van de letternamen van het alfabet. Methode de Haan doet dat ook en is daardoor een methode die uitgaat van de natuurlijke taalverwerking van het kind. Het gebruik maken van de letternamen van het alfabet om woorden te maken, noemen we ‘spellen’. Dat spellen nu is om twee redenen belangrijk:

1. omdat woorden vaak heel anders gesproken worden dan dat ze worden geschreven.

2. omdat we met de 26 letters van het alfabet alle woorden kunnen maken.

 

Het huidige onderwijs gaat uit van klanken in plaats van het alfabet. In de Nederlandse taal kan bijna elke klank op twee of meer wijzen geschreven worden. Dit kan zowel gaan om hele woorden, als ook om gedeelten van woorden. Dat een klank op verschillende manieren geschreven kan worden, geeft veel verwarring. Methode de Haan verschaft daarentegen helder inzicht in de structuur van de Nederlandse taal. Deze methode geeft leerlingen houvast bij het kiezen van de juiste schrijfwijze, waardoor ook onbekende woorden voorspelbaar worden. Gaandeweg zullen spellingsproblemen verminderen, waardoor lezen en schrijven verbeteren.

 

Methode de Haan is een logisch opgebouwde methode, die werkt met taalregels.

Als een leerling ‘bir’ schrijft, wil dat dus zeggen dat hij de klanken en de letters door elkaar heeft gehaald. Hij heeft ‘bir’ gehoord en gedacht dat je het woord daardoor ook met een i moet schrijven.

In dat geval moet de leerling leren:

Ik hoor een ih-klank voor de r, ik schrijf dubbel ee.

Dat is dan ook een van de regels.

De leerling leert met deze regel niet alleen het woord beer, maar ook meteen alle woorden, die in dezelfde categorie vallen, zoals bijvoorbeeld meer, zeer, verkeer en kampeer.

voor informatie: www.tmuitgevers.nl