abcTaal.nl

abcTaal.nl is een vereniging van Remedial Teachers die werken met een duidelijke methode om het lezen en schrijven te verbeteren. Die methode is Methode de Haan. Alle Remedial Teachers hebben een gedegen opleiding gevolgd en helpen iedereen met een lees- of spellingsprobleem: jong en oud, autochtoon en allochtoon.

 

abcTaal.nl is dé ingang voor iedereen die moeite heeft met foutloos lezen en schrijven. Wilt u meer weten, bel dan een van de Remedial Teachers. Ze staan onder het kopje ‘Remedial Teachers’ per provincie vermeld op de website van abcTaal.nl.

 

Op de website abcTaal.nl wordt onder het kopje ‘Wat doen we?’ uitgelegd wat Remedial Teachers met leerlingen oefenen. Dit is een houvast, omdat na de intake voor elke leerling een handelingsplan op maat wordt gemaakt, rekening houdend met datgene waar de leerling het meeste moeite mee heeft. De nadruk ligt in het begin vooral op lezen en spelling.