Klank en kleur (taal in blokjes)

Klank en kleur’ is een fonologische en leerpsychologische methode ontwikkeld door Stichting Taalhulp

 

De methode geeft een visuele ondersteuning van lesmateriaal met gekleurde blokjes, waarbij iedere klank een eigen kleur heeft. Kinderen hebben heel snel door welke kleur bij welke klank hoort. Ze kleuren de letters in teksten die ze moeten lezen en zetten met de blokjes de verschillende kleuren van de letters van een woord achter elkaar. Zo brengen ze structuur aan in een woord en herkennen ze sneller wat er staat. Eerst kleuren kinderen daadwerkelijk in hun leesboek, later zien ze die kleuren in hun hoofd.

De methode met de gekleurde blokjes wordt ook gebruikt om taalregels bij kinderen aan te leren. Alle regels gaan uit van de klanken van een woord. Met de blokjes beeld je de structuur van de regel uit. Kinderen onthouden dit beeld, het plaatje dat de regel voorstelt. Het kind kan de regel ook wel verwoorden, maar door de blokken ziet het de regel voor zich. Deze methode leidt kinderen op tot ‘taaldenkers’. Zij kunnen taalregels gemakkelijker onthouden, omdat ze het verband ertussen zien. Kinderen leren op deze manier de structuur van de taal te begrijpen en als ze het goed begrijpen kunnen ze het ook goed toepassen. Onze taal is een logische puzzel van klanken en regels en op basis van die klanken en die logica kunnen de meeste Nederlandse woorden juist worden gespeld.

 

De methode van de Stichting Taalhulp blijkt voor veel dyslecten goed te werken.

www.stichtingtaalhulp.nl